STANDING ดู DO #หยุดคุกคามทางเพศ #standup

STANDING ดู DO
#หยุดคุกคามทางเพศ #standup

ขอเชิญชมนิทรรศการ
รณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก
“Stop Sexual Harassment Bystander Intervention”

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566
เวลา 15.00-19.00 น. ณ ลานสังคีต มช.

ทีมงานจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยเท่านั้น
สแกนลงทะเบียน หรือ กดลิ้งค์นี้ https://cmu.to/kVZxu