พูดคุย GENDER TALK #3/2023

"WHAT THE SEX"  เพศ (ต้อง) ศึกษา

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังและพูดคุย GENDER TALK [#3/2023]

"WHAT THE SEX"  เพศ (ต้อง) ศึกษา

แขกรับเชิญพิเศษ ปิยนันท์ แก่นสุวรรณ์

แอดมินจากเพจ Thailand BDSM: Let's play and learn

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 14.00-16.00 น.

ณ ภาควิชาสตรีศึกษา ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

GENDER TALK [#3/2023]

"WHAT THE SEX" 

DATE: 7 february 2023 [ 2.00-4.00 pm ]

VENU: WSC Meeting Room, 2nd floor, Dept. of Women's Studies, CMU