รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสตรีศึกษา

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์

คุณวุฒิปริญญาเอก

อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000.-บาท

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครได้ที่นี่

https://cmu.to/rk4Oa