งานเสวนาวิชาการวันสตรีสากล ประจำปี 2566

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมกับ ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการวันสตรีสากล

“เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ แม่ญิงล้านนาในสังคมวัฒนธรรมแห่งความพลิกผัน”

 

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566  เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และผ่าน FacebookLIVE Department of Sociology and Anthropology, Chiangmai University
 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.office.com/r/Fnf674ymvj

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2566 *จำกัด 50 ที่นั่ง*