ขอเชิญร่วมงานทำบุญ 100 วัน และ "ระลึกถึงรองศาสตราจารย์วิระดา สมสวัสดิ์"

กำหนดการ

งานทำบุญ 100 วัน และรำลึกถึงรองศาสตราจารย์วิระดา สมสวัสดิ์

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสตรีศึกษา ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10.00 น. ทุกท่านพร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสตรีศึกษา

10.30 น. ประธานในพิธีจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย ไหว้สมาทานศีล พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธี

12.00 น. ขอเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.00 - 15.00 น. ขอเชิญตัวแทนผู้เข้าร่วมงานกล่าว “รำลึกถึงอาจารย์วิระดา”