พูดคุย GENDER TALK ครั้งที่ 5 [#2/2023]

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังและพูดคุย GENDER TALK ครั้งที่ 5 [#2/2023]

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 14.00-17.00 น.

ณ ภาควิชาสตรีศึกษา ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

GENDER TALK 5 [#2/2023]

"Gender Equality: How to Do Gender Research and Analysis from a Gender Expert's Experience"

Dr. Sita Sumrit

Directtor, Addressing Labour Exploitation in fishing in ASEAN (ALFA)

DATE: 3 february 2023 [ 2.00-5.00 pm ]

VENU: WSC Meeting Room, 2nd floor, Dept. of Women's Studies, CMU