กิจกรรม Gender Studies Series Talk ครั้งที่ 5

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังและพูดคุย กิจกรรม Gender Studies Series Talk ครั้งที่ 5

หัวข้อ “สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศ”

ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00-17.00 น.

รับชมผ่านทาง Facebook LIVE : https://www.facebook.com/WSCCMU

หรือทาง ZOOM Meeting ID : 976 9104 7925

จัดโดย เครือข่ายเสริมสร้างความเข้มแข็ง Gender Studies and Justice ในประเทศไทย

สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ตามที่ปรากฏในโปสเตอร์

Gender Studies Series Talk #5

Date: Saturday 17 June 2023

Time: 03.00-05.00 PM

Facebook LIVE : https://www.facebook.com/WSCCMU

and ZOOM Meeting ID : 976 9104 7925

Scan QR code for registration