ศูนย์สารสนเทศสตรีศึกษา ทำหน้าที่ประสานงานและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารของศูนย์สตรีศึกษา ทางรายการวิทยุ “ไม่ใช่ช้างเท้าหลัง” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ คลื่นความถี่ FM 93.25 MHz ทุกวันศุกร์ เวลา 05.30 – 06.00 น.

ตารางรายการออกอากาศ ปี 2561

เดือน มกราคม 

 • 5 มกราคม 2561   :  Re-run เทปรายการวันที่ 29 ธันวาคม 2560 
 • 12 มกราคม 2561 :   ผู้หญิงกับกฎหมาย: นิติศาสตร์แนวสตรีนิยม ตอนที่ 2 (อคติ การกีดกันและความเสมอภาคทางเพศ)
 • 19 มกราคม 2561 :  ผู้หญิงกับความยุติธรรม ตอนที่ 1
 • 26 มกราคม 2561 :  ผู้หญิงกับความยุติธรรม ตอนที่ 2

เดือน กุมภาพันธ์ 

 • 2 กุมภาพันธ์ 2561 :  ผู้หญิงกับความยุติธรรม ตอนที่ 3
 • 9 กุมภาพันธ์ 2561  :  สิทธิสตรีกับสิทธิมนุษยชน  ตอนที่ 1
 • 16 กุมภาพันธ์ 2561  :  Re-run เทปรายการวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 
 • 23 กุมภาพันธ์ 2561  :   สิทธิสตรีกับสิทธิมนุษยชน  ตอนที่ 2

เดือน มีนาคม 

 • 2 มีนาคม 2561  :  สิทธิสตรีกับสิทธิมนุษยชน  ตอนที่ 3     ครอบครัว วัฒนธรรมและศาสนา: อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของผู้หญิง
 • 9 มีนาคม 2561  :  สิทธิสตรีกับสิทธิมนุษยชน  ตอนที่ 4    ครอบครัว วัฒนธรรมและศาสนา: อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของผู้หญิง (จบตอน)
 • 16 มีนาคม 2561  :  เรื่อง หวย ความรู้และความหมายในมุมมองของผู้หญิง ตอนที่ 1
 • 23 มีนาคม 2561  :  เรื่อง หวย ความรู้และความหมายในมุมมองของผู้หญิง ตอนที่ 2
 • 30 มีนาคม 2561  :  รื่อง หวย ความรู้และความหมายในมุมมองของผู้หญิง ตอนที่ 3

เดือน เมษายน

 •  6 เมษายน 2561  :  งดออกอากาศ  
 • 13 เมษายน 2561  :  งดออกอากาศ  
 • 20 เมษายน 2561  :  เรื่อง หญิงชาวสยาม ตอนที่ 1
 • 27 เมษายน2561  :  เรื่อง หญิงชาวสยาม ตอนที่ 2

เดือน พฤษภาคม

 •   4 พฤษภาคม 2561  :  นักบวชหญิงในพระพุทธศาสนา ตอนที่ 1
 • 11 พฤษภาคม 2561  :  นักบวชหญิงในพระพุทธศาสนา ตอนที่ 2
 • 18 พฤษภาคม 2561  :  ความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่กระทำต่อสตรีไทย ตอนที่ 1
 • 25 พฤษภาคม 2561  :  ความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่กระทำต่อสตรีไทย ตอนที่ 2

เดือน มิถุนายน

 •  1 มิถุนายน 2561  :  “ย้อนรอยสิทธิความเป็นคนของผู้หญิง”   ตอน การปรับเปลี่ยนสถานภาพทางกฎหมายของผู้หญิงในรัชการที่ 4 ตอนที่ 1
 •  8 มิถุนายน 2561  :  “ย้อนรอยสิทธิความเป็นคนของผู้หญิง”   ตอน การปรับเปลี่ยนสถานภาพทางกฎหมายของผู้หญิงในรัชการที่ 4 ตอนที่ 2
 • 15 มิถุนายน 2561  :  “ย้อนรอยสิทธิความเป็นคนของผู้หญิง”   ตอน การปรับเปลี่ยนสถานภาพทางกฎหมายของผู้หญิงในรัชการที่ 4 ตอนที่ 3
 • 22 มิถุนายน 2561  :  รักนวลสงวนสิทธิ์
 • 29 มิถุนายน 2561  :  สั้นๆ เกี่ยวกับเพศวิถีกับมุมมองสตรีนิยม  แนะนำหนังสือทั้งรักทั้งใคร่ ทั้งใช้ความรุนแรงกับผู้หญิง