โครงการฝึกอบรมทฤษฎีและปฏิบัติการด้านนิติศาสตร์แนวสตรีนิยมในประเทศไทย (The National Feminist Legal Theory and Practice in Thailand-FLTP)

ขอเชิญชวนนักพัฒนาชุมชน/สังคม นักกิจกรรมทางสังคม ผู้นำชุมชน แกนนำนักศึกษา มาสมัครด่วน!

โครงการฝึกอบรมทฤษฎีและปฏิบัติการด้านนิติศาสตร์แนวสตรีนิยมในประเทศไทย
(The National Feminist Legal Theory and Practice in Thailand-FLTP)


โดยศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศิษย์เก่า FLTP Thailand และสมาคมผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาแห่งเอเชียแปซิฟิก (APWLD)

รูปแบบการอบรมจะมีทั้งแบบ Online และ Onsite
Online
(สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้ เนื่องการระบาดของโรคโควิด-19) และ
Onsite (สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ที่ได้รับการฉีดวัคซีน อย่างน้อย 1 เข็ม และมีผลตรวจด้วย ATK ก่อนเข้าร่วม อย่างน้อย 3 วัน)

อบรมครั้งที่ 1: วันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2564
อบรมครั้งที่ 2: วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2564

เป็นการอบรมต่อเนื่อง ไม่มีค่าใช้จ่าย

รับจำนวน 20-25 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับประเด็นสิทธิสตรี สิทธิผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือสิทธิมนุษยชน
2. มีส่วนร่วมหรือมีบทบาทในเครือข่ายและ/หรือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม เพื่อผลักดันเรื่องความเท่าเทียมทางเพศและความเป็นธรรมทางสังคมในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ
3. สามารถเข้าร่วมอบรมได้ทั้งสองครั้ง คือ วันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2564 และวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2564

ดาวน์โหลดใบสมัคร
/allfile/documents/application%20FLPT.doc

ผู้ที่สนใจ กรุณากรอกใบสมัครให้ครบถ้วน และกรุณาส่งทาง Email พร้อมแนบเอกสารประวัติขนาดย่อมาที่อีเมล janebenja@gmail.com และ maliwan.s@cmu.ac.th หรือ สามารถกรอกข้อมูลในกระดาษ และส่งไปรษณีย์มาที่
นางสาวเบญจมาภรณ์ ลอยมี
ที่อยู่ ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Deadline การรับสมัคร: 22 ตุลาคม 2564

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ น.ส.เบญจมาภรณ์ ลอยมี 094-1539197