ผู้สนใจที่จะสนับสนุนกิจกรรมและช่วยเหลือมูลนิธิ  สามารถแจ้งความจำนงและบริจาคได้ ผ่านช่องทางของ PAYPAL  โดยท่านสามารถกดปุ่ม ร่วมบริจาค และกรอกจำนวนเงินที่ท่านต้องการบริจาคได้

ร่วมบริจาค ผ่าน Paypal