เสวนาวิชาการเนื่องในเดือนยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง

ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการเนื่องในเดือนยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง

“เพศภาวะในอาเซียน: ความรุนแรงและความหวัง”

วันอาทิตย์ที่ 23 – วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557

ณ ศูนย์สตรีศึกษา ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงทางเพศ

11.00 น. กิจกรรม Flash Mob ที่ลานกิจกรรม อ.ม.ช.

11.30 น. เครือข่ายสตรีรณรงค์ยุติความรุนแรงจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

12.00 น. เดินขบวนรณรงค์จาก อ.ม.ช. ถึงศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ม.ช.

 

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สตรีศึกษา ม.ช. โทร.053-943572 **