ปี 5 เล่ม 2554

วารสารสตรีนิยมไทย "จุดยืน" 5

ปี 4 เล่ม 2553

วารสารสตรีนิยมไทย "จุดยืน" 4

ปี 3 เล่ม 2552

วารสารสตรีนิยมไทย "จุดยืน" 3

ปี 2 เล่ม 2551

วารสารสตรีนิยมไทย "จุดยืน" 2

ปี 1 เล่ม 2550

วารสารสตรีนิยมไทย "จุดยืน" 1